เกี่ยวกับบริษัท EI CHENG INDUSTRIAL

       บริษัท  อี่เจิ้ง  อุตสาหกรรม  จำกัด  ก่อตั้งขึ้น ปีพ.ศ. 2536  โดยการลงทุนของชาวจีน-ไต้หวัน ซึ่งบริษัท อี่เจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด  เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กรีดลอนขึ้นรูป เมทัลชีท (Metal  Sheet)  ที่แรกของภาคเหนือ  ซึ่งดำเนินกิจการมาเป็นเวลายาวนาน   ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ภาคเหนือ  เลขที่  117  หมู่  4   ตำบล  บ้านกลาง  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  ลำพูน  โทรศัพท์  053-552078-9 โทรสาร  053-552080,  053-581537