การติดตั้งแผ่นปิดครอบข้าง ครอบจั่วและข้อแนะนำบริเวณรอยต่อ

การติดตั้งแผ่นปิดครอบข้าง


ขั้นตอนที่ 1
นำแผ่นปิดครอบข้างมาวางโดยเริ่มติดตั้งจากปลายแผ่นและทำการยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.

 

 ขั้นตอนที่ 2
นำแผ่นที่สองมาวางซ้อนทับกับแผ่นแรกโดยเหลื่อมกับแผ่นแรกประมาณอย่างต่ำ 10 ซม.

 

 ขั้นตอนที่ 3
ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับและยาด้วยซิลิโคน

 

 การติดตั้งแผ่นปิดครอบจั่ว


ขั้นตอนที่ 1
ก่อนทำการติดตั้งต้องใช้อุปกรณ์พับขึ้น พับปลายแผ่นหลังคาทั้งสองข้าง

 

 
ขั้นตอนที่ 2
เริ่มติดตั้งแผ่นแรกโดยวางให้ได้แนว ระดับและใช้เครื่องมือตัดปลายด้านข้างเป็นรูปตามสันลอนของหลังคา

 

 ขั้นตอนที่ 3
ทำการยึดสกรูบริเวณเส้นลอนเว้นลอนและบริเวณซ้อนทับ ยาด้วยซิลิโคน

 

 

 


ข้อแนะนำบริเวณรอยต่อ


ขั้นตอนที่ 1
ก่อนซีลซิลซิลิโคนให้ทำความสะอาดบริเวณที่จะซีล ให้สะอาดก่อน

 

 


ขั้นตอนที่ 2
ซีลซิลิโคนตามแนวซ้อนทับทั่วทั้งแผ่นล่างและบน

 

 
ขั้นตอนที่ 3
ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ