วิธีการติดตั้งหลังคา EC 26/740 และวิธีการติดตั้งผนัง

วิธีการติดตั้งหลังคา EC 26/740


ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแผ่นหลังคาแผ่นแรก โดยให้ลอนตัวเมียอยู่หน้าจั่ว เช็คปลายแผ่นของหลังคาให้ยื่นอย่างเหมาะสม

 

 

 


ขั้นตอนที่ 2
ยึดสกรูทุกๆ สันลอน บริเวณแปปลายและแปเดี่ยว ส่วนแปกลางให้ยึดสกรูลอนเว้นลอน

 

 

 


ขั้นตอนที่ 3
นำแผ่นหลังคาแผ่นที่สองวางซ้อนทับแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวเมียทับลอน

 

 

 


ขั้นตอนที่ 4
ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับทุกสันลอน

 

 

 ขั้นตอนที่ 5
หลังติดตั้งแผ่นหลังคา ไปประมาณ 5 แผ่น ควรเช็คแนวระดับ ทุกๆ ระยะว่าได้ฉากหรือไม่

 

 วิธีติดตั้งผนัง

    
ขั้นตอนที่ 1 สำหรับวิธีการติดตั้งผนังจะเหมือนกันกับหลังคา