การคำนวนและติดตั้งครอบมุม

การคำนวนและติดตั้งครอบมุม


(คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย)

หมายเหตุ
1. ครอบมุมนอก - มุมกลับความยาวไม่เกิน 5.10 m.