วิธีการติดตั้งครอบสัน (Flashing)

แบบการคำนวนและติดตั้งครอบสัน fake omega watches

(คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย)

หมายเหตุ
1. ครอบสันความยาวไม่เกิน 5.10 m. fake omega watches