ฝ้าเรียบ (Span drel)

แผ่นฝ้าเรียบ (Span drel)  เป็นแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปกว้าง 150 mm. ยึดติดด้วยระบบลิ้นร่องติดต่อกันไป ไม่มีช่องว่างเรียบร้อยสวยงามไม่เป็นสนิมไม่เป็นเชื้อรา ทำความสะอาดง่าย เรียบร้อย แผ่นฝ้าเรียบ (Span drel)  เหมาะสำหรับงานเป็นผนัง  แผงประดับหน้าร้าน แผ่นฝ้าเพดานตามปั๊มน้ำมัน

 

 

แปลนแบบฝ้าเรียบ