หลังคาเหล็ก Metal sheet หลังคารีดโค้ง, หลังคาชายโค้ง

หลังคาเหล็กรีดลอนโค้ง (CRIMPCURVEDROOF)  หลังคาเหล็ก Metal sheet รีดโค้ง เป็นการปรับปรุงเพื่อให้อิสระในการออกแบบอาคารมากขึ้น พ้นข้อจำกัดของการออกแบบหลังคาที่ทำได้เพียงแผ่นเรียบและมีเหลี่ยมมุม เพราะหลังคารุ่นนี้สามารถดัดโค้งแบบคว่ำและหงายได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเพื่อความสวยงามอย่างมีสไตล์ให้แก่อาคารแล้วประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของแผ่นหลังคารีดโค้ง คือ  ช่วยประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างลงไปอย่างมาก ใช้โครงสร้างรองรับน้อยลง ลดจำนวนแผ่นปิดครอบ  แผ่นหลังคาเหล็ก Metal sheet รีดโค้ง (CRIMP CURVED ROOF) ผลิตขึ้นจากเหล็กกำลังสูง (Hi tensile steel) ซ่งทำให้ตัวแผ่นมีความแกร่งทนและมีน้ำหนักเบา ช่วงห่างระหว่างสันลอนของแผ่นรูปลอน EC 26/740 ทำให้การผลิตแผ่นรีดโค้งมีความสวยงาม โดยไม่ทำให้ผิวเคลือบสีเสียหายแต่อย่างใด จุดเด่นประการสุดท้ายของแผ่นหลังคาเหล็ก Metal sheet รีดโค้ง (CRIMP CURVED ROOF) คือการระบายน้ำฝนอันดีเยี่ยม เนื่องจากร่องระหว่างสันลอนที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ  

การให้ตัวโค้งอิสระ   แผ่นหลังคาเหล็ก Metal sheet รีดโค้ง ของบริษัท อี่เจิ้ง อุตสาหกรรม จำกัด  สามารถให้ตัวโค้งอิสระได้ตามโครงสร้างที่โค้ง แต่ทั้งนี้โครงสร้างนั้นจะต้องมีรัศมีอย่างต่ำไม่น้อยกว่าค่าตามที่บริษัทฯ ผลิต

 

หลังคาเหล็ก Metal  sheet รีดโค้ง


หลังคาเหล็ก Metal sheet พับโค้ง

 

แปลนแบบหลังคารีดโค้ง           หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet  ชายโค้ง   หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ชายโค้ง เหมาะสำหรับงาน  ทำกันสาดทั้งบ้านและอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร  ซึ่งได้รับความนิยม ทำให้ดูสวยงามและมีสไตล์  

 


              หลังคาเหล็ก Metal sheet ชายโค้ง

แปลนแบบหลังคาชายโค้ง  หลังคาชายตามมาตรฐาน  บริษัท อี่เจิ้ง อุตสาหกรรม