ผนัง (Wall) เหล็กรีดลอน (Metal sheet) ลอนลูกฟูก (Panelling)

         ผนังเหล็กรีดลอน (Metal  sheet) ลักษณะรูปลอนแต่ละลอนสูง 4 mm. และความกว้างใบ 90 cm./1 แผ่น เป็นลอนตื้น ดูหรูหราและสวยงาม มีลอนตลอดความยาว จึงทำให้แผ่นมีความแข็งแรง พร้อมกับมีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ในงานผนังอาคาร ผนังห้อง ด้วยลักษณะลอนพาแนลลิ่ง (Panelling) มีลอนลายที่มีลานเส้นลอนขนาดเล็ก มีความสูงของลอนต่ำกว่าลอนหลังคาเหล็ก Metal sheet ทำให้ลอนพาแนลลิ่ง (Panelling)จึงเหมาะอย่างยิ่งกับผนัง (Wall)  ลอนนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ในส่วนงานหลังคา 


รูปตัวอย่างภาพหลังคาแบบลอนลูกฟูก

 

แปลนแบบลอนลูกฟูก