หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) ลอนใหญ่ EC 38/750

หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) ลอนใหญ่  ลักษณะรูปลอนแต่ละลอนสูง 38 mm. และความกว้างใบ 80 cm. /1 แผ่น   ช่วยเพิ่มการรับปริมาณน้ำฝนและความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้าง เหมาะในงานหลาย ๆ ประเภท


 

รูปถ่ายตัวอย่างหลังคาลอนใหญ่

 แปลนแบบ EC 38/750