แผ่นครอบ (FLASHING)

แผ่นครอบชายโค้ง  


แผ่นครอบรีดโค้ง


แปลนแบบแผ่นครอบต่างๆ  (Flashing)

รูปแบบแปลน Flashing 1 (คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

 

รูปแบบแปลน Flashing 2 (คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

 

 

รูปแบบแปลน Flashing 3 (คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)