แผ่นเกล็ดช่องลมระบายอากาศ Metal sheet (LOUVER)

แผ่นเกล็ดช่องลมระบายอากาศหรือแผ่นเกล็ดระบายอากาศ Metal sheet  (LOUVER)   เป็นระบบระบายอากาศภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายและเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้เป็นอย่างดี cheap breitling replica  ในขณะเดียวกันจะต้อง  สามารถป้องกันน้ำฝนซึ่งตกหนักและบ่อยครั้ง นิยมติดตั้งในส่วนของ  อาคาร โกดัง เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ลมและอากาศ ทั้งภายในและภายนอกสามารถถ่ายเท  แผ่นเกล็ดช่องลม จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมคือ  ขายึดเกล็ดช่องลม  (Louver  strap)